Seyringer Schlossbrände

Seyringer Schlossbrände, Österrike har sedan 1800 talet bränt ”Schnaps” på Slottet Seyring utanför Wien i Österrike.Sedan 1994 ägs Seyringer Schlossbrände av Freihof, Österrikes mest ansedda bränneri. År 2009 blev Seyringer slottsbränneri utnämnt till ”World Class Distillery”

http://www.seyringer.com