Seyringer Schlossbrände

Seyringer Schlossbrände har sedan 1800 talet bränt ”Schnaps” på slottet Seyring utanför Wien i Österrike. Sedan 1994 ägs Seyringer Schlossbrände av Freihof, Österrikes mest ansedda bränneri. År 2009 blev Seyringer slottsbränneri utnämnt till ”World Class Distillery”.

Läs mer:
seyringer.com