Integritetspolicy och Allmänna villkor för Heba Food & Beverages webbplats

Följande villkor gäller för tillgång till och användande av denna webbplats. Ditt användande av webbplatsen innebär att Du godkänner och accepterar dessa villkor utan undantag. Heba Food & Beverages är ett varumärke som representerar denna webbplats.

Vårt syfte med denna vin-, öl- och matsajt är att bjuda på fakta och inspiration kring mat, vin och öl. Heba.se är en informationskanal för både livsmedel och alkoholhaltiga drycker där vi upplyser besökaren om produkter från Systembolagets sortiment. Genom webbplatsen tillhandahåller vi även länkar för att beställa produkter från Systembolagets beställningssortiment. Detta gör vi för att underlätta för dig som besökare att hitta de produkter som vi skriver om.

Hebas webbplats innehåller information om alkoholhaltiga drycker och vänder sig till dig som är över 25 år.

Behandling av personuppgifter
När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev lämnar du personuppgifter, i form av din e-postadress för att du vill bli kontaktad av oss via e-post. Vi behandlar dessa personuppgifter i syfte att kunna skicka den information som du begärt. De uppgifter som du lämnar om dig själv används för vår marknadsföring och lagras av Heba. Heba använder tjänsten Getanewsletter för att hantera e-post. Det innebär att Getanewsletter som tredjepartsleverantör kommer att få tillgång till dina personuppgifter. Getanewsletter har vidtagit nödvändiga åtgärder för att tillförsäkra att dina personuppgifter behandlas säkert. Du kan läsa mer om hur Getanewsletter behandlar personuppgifter här: https://app.getanewsletter.com/legal/privacy

Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig som prenumerant på vårt nyhetsbrev och utföra de åtgärder som du har begärt. I de fall vi skickar marknadsföring till dig är den lagliga grunden en intresseavvägning där vi bedömt att vårt berättigade intresse av att skicka marknadsföringen överensstämmer med ditt intresse av att ta del av sådan marknadsföring. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande integritetslagstiftning, primärt Dataskyddsförordningen (GDPR) som du kan läsa mer om här https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/. Heba Food & Beverages är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att få tillgång till alla personuppgifter som du tillhandahållit till oss samt begära att vi rättar personuppgifter om dig som kan vara felaktiga, liksom att vi raderar eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Notera att en begränsning eller radering av personuppgifter kan påverka din möjlighet att ta del av vårt nyhetsbrev eller övriga tjänster via webbplatsen. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Dina personuppgifter raderas när du avregistrerar dig från vårt nyhetsbrev. Det kan du göra via länk i våra nyhetsbrev eller genom att kontakta oss på något av följande sätt:
info@heba.se

HEBA Food & Beverages AB
Box 142, 372 22 RONNEBY
Tel: +46 457 24085