Privatbrauerei Fritz Egger

Egger härrör från det anrika bryggeriet Gwercher som grundades 1675 i österrikiska Kufstein. I början av 1900-talet köptes det av familjen Egger. 1978 byggdes ett helt nytt modernt bryggeri med den senaste tekniken i Unterradlber i St. Pölten, 60 kilometer väster om Wien. Under åren har det utvecklats och moderniserats löpande.

Sedan 2017 är all produktion klimatneutral. 99 procent nås med hjälp av det egna biomassakraftverket och en extern partner som tillför förnybar energi. Sista procenten kompenserar man genom ett klimatcertifikat där pengarna går till att bygga brunnar i Malawi i sydöstra Afrika.

Läs mer:
egger-bier.at