Kloka – Bofood

KLOKA rapsoljor produceras av Bofood som är ett ungt innovativt företag med genuint kunnande inom livsmedelsområdet. Företaget utvecklar och framställer livsmedelsprodukter som har inriktningen på sundare kostvanor vilka kommer att bli allt viktigare framöver. Flera av de personer som utgör resurser i bolaget har lång erfarenhet inom livsmedelsproduktion som Carlshamn Mejeri, Nestlé, Trensum Food och Karlshamns AB.

Läs mer:
bofood.se